Ny debatt

Ny debatt

bookmark

De utsatte ungdommene

torsdag 12. april 2018, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset og UngOrg

Inngang: Gratis

Ungdommer med minoritetsbakgrunn har større problemer med å få seg utdanning, komme seg inn på jobbmarkedet og opplever oftere å føle seg ekskludert fra samfunnet. Dette gjør også at disse ungdommene er mer sårbare for å finne tilhørighet i ekstreme miljøer. Hvordan kan man unngå at ungdom radikaliseres? Hvilke konkrete tiltak kan gjennomføres for å inkludere ungdom med minoritetsbakgrunn i samfunnet?

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Oslo Press og UMN ( Ungdom Mot Narkotika) Oslo.

Panelet:
Awo M. Abdulqadir, leder i Stovner Somalisk Ungdomsklubb
Yabu Regina Bullen, styremedlem i UMN Oslo
Akhenaton de Leon, daglig leder i OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering)
Umar Ashraf, medredaktør av antologien Kjære bror utgitt av Minotenk (Minoritetspolitisk tenketank)
Liban Khader Salad, gründer av Trop Origins

Ordstyrer:
Talha Butt, leder i Oslo Press og UMN Oslo