Ny debatt 52

Ny debatt

bookmark

Om menneskehandel

torsdag 15. november 2018, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Menneskehandel er et omfattende, globalt problem. Hva gjør norske myndigheter for å komme problematikken til livs? Europarådets overvåkningsorgan GRETA har gitt tydelige anbefalinger til Norge om å øke innsatsen for å redusere etterspørselen etter seksuell utnyttelse og tvangsarbeid. Men hvordan følges dette opp i praksis?

Organisasjonen lightup har utarbeidet en rapport der målet er å komme fram til tiltak som gir Norge en mer helhetlig tilnærming. Rapportens funn debatteres på Litteraturhuset denne kvelden.

Panel:
Helga Hustveit, 2. nestleder i Sosialistisk Ungdom
Daniel Skjevik-Aasberg, nestleder i Unge Høyre
Jan Halvor Endrerud, AUF
Herman Flo Fåne, formann i Oslo Fremskrittspartiets Ungdom
Sania Khan, KrFU
Ordstyrer: Lasse Thomassen (styremedlem i Lightup)

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med lightup.