Ny debatt 52

Ny debatt

bookmark

Radikal vs. liberal feminisme

torsdag 18. oktober 2018, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Et begrep som feminisme oppfattes ulikt avhengig av hvor man befinner seg i det politiske landskapet. Går det an å snakke om en radikal feminisme i motsetning til en liberal? Hvor går i tilfelle skillelinjene, hvor har de gått før, og kan man se for seg at dette vil endres i framtiden?

Velkommen til en debatt om de grunnleggende forskjellene i høyre- og venstresidens tolkning av dette begrepet.

Panel:
Linn-Elise Øhn Mehlen, Rød Ungdom
Anna Dåsnes, Unge Venstre
Debattleder: Emelie Kjærnli Kristiansen, Elevorganisasjonen

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Oslo Rød Ungdom og Oslo Unge Venstre.