Ny debatt

bookmark

Oljen og miljøbevegelsen

torsdag 27. januar 2011, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Denne våren står slaget om en av vår tids mest omtalte miljøsaker i Norge – slaget om Lofoten, Vesterålen og Senja. Det handler ikke bare om penger, arbeidsplasser, tradisjon eller sårbar natur – det handler også om Norges klimasamvittighet. Skal Norge gå foran som et foregangsland i internasjonal klimapolitikk?

Sammen med Oslo Natur og Ungdom inviterer Litteraturhuset oljeselskapene, politikerne, miljøvernerne og deg til debatt.

Panel: Ola Skaalvik Elvevold (leder i Natur og Ungdom), Marianne Marthinsen (stortingspolitiker for Arbeiderpartiet), Snorre Valen (stortingspolitiker for Sosialistisk venstreparti), Peter Gitmark (stortingsrepresentant for Høyre) og Roger Pedersen (informasjonssjef i Oljeindustriens Landsforening).

Ordstyrer: Kjetil Bragli Alstadheim.

Etter debatten er Kjelleren åpen med brettspill og musikk.