Ny forskning etter terrorhandlingene 22. juliFoto: Mathias Reierth, Drammens Tidende

Ny forskning etter terrorhandlingene 22. juli

bookmark

Frokostseminar

torsdag 23. mai 2019, kl. 08:15 til kl. 11:15

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Sunnaas sykehus

Inngang: Gratis med påmelding

Hvordan gikk det med dem som ble skadet under terrorangrepet 22. juli 2011?

Forskere ved Sunnas sykehus HF og Oslo universitetssykehus HF ble i 2012 tildelt midler fra Helse Sør-Øst RHF for å undersøke hvordan det gikk over tid med dem som ble innlagt på sykehus etter terroren 22. juli 2011.

Nå presenterer vi resultatene fra tre nylig publiserte artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter med tema fysisk funksjon og symptomer, smerter og psykisk helse tre år etter.

På dette frokostseminaret oppsummerer vi funnene i lys av annen forskning som omhandler menneskelige konsekvenser av terror. Vi vil også gi anbefalinger om behov for langvarig helsemessig oppfølging av pasienter med store traumer, som aktuelle miljøer får anledning til å kommentere.

Det vil være enkel frokostservering fra kl. 8.15. Det faglig programmet starter kl. 8.45 og avsluttes kl. 11.15.

Arrangementet er gratis og har et begrenset antall plasser. Plassene blir tildelt straks påmeldingsfristen utløper 20. mai. Program og påmelding

Velkommen!