Ny forståelse av kolesterolFoto: Julia Schreiner Benito

Ny forståelse av kolesterol

bookmark

Foredrag ved Geelmuyden og Brændeland

torsdag 9. januar 2020, kl. 18:00 til kl. 20:00 – Utsolgt / Fullt

Sal: Skram

Arrangør: Caluna

Inngang: Billett

Priser: Ordinær 200,-

“Høyt kolesterol gir hjertesykdom”. Myte eller sannhet?
Stadig flere fagfolk er kritiske til påstanden. Blant dem er tidligere overlege Bjørnar Brændeland og vitenskapsjournalist Niels Chr. Geelmuyden.
I Geelmuydens kritikerroste bok Pillebefinnende har kolesterolsenkende midler en sentral plass.
– Fordi statiner (kolesterolsenkende) er blant verdens mest innbringende legemidler.
– Og fordi den industrifinansierte forskningen på statiner ofte har vist seg å være manipulert.

Dr. emeritus Bjørnar Brændeland er en av mange som fikk alvorlige bivirkninger av kolesterolsenkende:
– Organsvikt, hukommelsessvikt, hjernetåke, muskelsmerter…
– Jeg trodde på konklusjonene jeg ble forelagt, og rådet mine pasienter å ta kolesterolsenkende medisin.
– Så, som pensjonist, tok jeg meg tid til å studere forskningen.
– Jeg har sluttet å ta kolesterolsenkende, og har sjelden følt meg friskere.

Denne høsten krever en rekke hjertespesialister gransking av kolesterolsenkende medikamenter på britisk regjeringsnivå:
– Publikum fortjener en objektiv redegjørelse i stedet for rutinemessig foreskriving. Først da kan de ta egne, informerte beslutninger, skriver spesialistene.

 

Arrangementet er nå fulltegnet, men de som vil kan komme og se videooverføring av arrangementet på storskjerm i en annen sal på huset. Her er det gratis inngang.