Ny landbruksmelding

bookmark

Hva er nytt, og hva bør revideres?

torsdag 1. september 2016, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: AgriAnalyse AS

Inngang: Billett

Regjeringen har gått gjennom store deler av landbrukspolitikken gjennom en rekke arbeidsgrupper og utarbeider nå ny landbruksmelding. Vi stiller politikerne spørsmål om hva de ønsker for en ny landbruksmelding på bakgrunn av nye utredninger og internasjonale trender.
 
Program
09:00 – 09:30 Registrering og kaffe
 
09:30 – 09:40 Velkommen
Trond Reierstad, TINE SA
 
09:40 – 09:55 Den norske landbruksmodellen, er den verneverdig?
Chr. Anton Smedshaug, AgriAnalyse
 
09:55 – 10:25 Rekruttering, mer enn bare økonomi?
Anne Kathrine Slungård, Ungt Entreprenørskap
 
10:25 – 10:55 Landbruk, klimakutt og muligheter
Erik Eid Hohle, Energigården
 
10:55 – 11:10 Løsdrift «Hvem skal med videre?»
Eivinn Fjellhammer, AgriAnalyse
 
11:10 – 11:30 Dagligvarer og behov for landbrukspolitikk
Per Roskifte, NorgesGruppen
 
11:30 – 12:15 Lunsj
 
12:15 – 12:35 Muligheter og utfordringer i norsk mat- og drikkenæring
Petter Haas Brubakk, NHO Mat og Drikke
 
12:35 – 12:55 Frukt og grønt – størst potensial i norsk jordbruk?
Anders Nordlund, Gartnerhallen
 
12:55 – 13:10 Kulturelt innslag
Jan Grønseth
 
13:10 – 13:25 Kaffe
 
13:25 – 13:45 Forventninger til ny jordbruksmelding
Bjørn Gimming, Norges Bondelag
 
13:45 – 13:55 Politisk appell
M. Gerhardsen og H. Riekeles, Tankesmien Agenda & Civita
 
13:55 – 15:15 Paneldebatt, med representanter fra næringskomiteen mfl.
 
15:15 – 15:30 Sluttord
Edvard Hoem
 
Deltakeravgift : 800,- per person (400,- pensjonister og studenter)
AgriAnalyse AS, E-post: post@agrianalyse.no, tlf.: 22 05 46 60