Ny livssynspolitikk – mer kjønnslikestilling?

bookmark

Åpent seminar

mandag 6. mai 2013, kl. 13:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: PluRel, Senter for menneskerettigheter, Institutt for samfunnsforskning og Human-Etisk Forbund

Inngang: Gratis

Åpent seminar om forslagene fra livssynsutvalget om sivil ekteskapsinngåelse for alle og krav om lik adgang til trossamfunnenes styringsstruktur
 
Stålsett-utvalget har i NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn foreslått å innføre sivil ekteskapsinngåelse som generell ordning og å stille krav til lik adgang for begge kjønn til trossamfunnenes styringsstruktur for å få økonomisk støtte. Er dette forslag som vil fremme likestilling mellom kjønnene?
Har utvalget funnet en rimelig balanse mellom rett til fri utøvelse av religion og livssyn og rett til ikke å bli diskriminert?

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstadvik følger seminaret og oppsummerer på slutten av dagen. Bente Sandvig (Stålsettutvalget og HEF) og Oddbjørn Leirvik (Stålsettutvalget og PluRel) innleder om sivil ekteskapsinngåelse. Panelsamtale ledes av Vebjørn Horsfjord (PluRel) med Berit Thorbjørnsrud (IKOS), Anne Sofie Roald (MH/CMI), Tone Wærstad (IKR) og Lene Løvdal (JURK).

Oddbjørn Leirvik og Bente Sandvig innleder om kravet om lik adgang til styringsstrukturen i trossamfunn for begge kjønn. Panelsamtale ledes av Cora Alexa Døving (HL-senteret) med Anne-Hege Grung (TF), Njål Høstmålingen (ILPI), Vibeke Strand Blaker (SMR) og Helene Lund (MF).

Seminaret ledes av Anja Bredal (ISF) og Ingvill Thorson Plesner (SMR/PLuRel)