Ny lov for alle – men er alle med?

bookmark

Debattmøte om ny likestillings- og diskrimineringslov

torsdag 14. januar 2016, kl. 08:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norges Handikapforbund, LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, Statens seniorråd, Menneskerettighetsalliansen, MiRA Ressurssenter for minoritetskvinner, JURK – Juridisk Rådgivning For Kvinner, Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Sami Nisson Forum/Samisk KvinneForum, Krisesentersekretariatet, Unge funksjonshemmede, Antirasistisk Senter, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Reform – ressurssenter for menn

Inngang: Billett

Regjeringen ønsker å samle likestillings- og diskrimineringslovverket i en felles lov og har sendt nytt forslag til lov på høring. Den nye loven er for alle, men spørsmålet blir: er alle med?

Interesseorganisasjonene på likestillings- og diskrimineringsfeltet inviterer politikerne og folket til åpent frokostmøte om loven torsdag 14. januar fra kl. 8 til 9.30. Her vil organisasjonene presentere sine synspunkter på loven, vurdert fra det enkelte diskrimineringsgrunnlag. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og stortingspolitikere fra flere partier møter til dialog og debatt.

 

Program:

08.00: Velkommen: Hvorfor arrangeres dette møtet? Are Saastad, Reform – ressurssenter for menn

08.05 – 08.20: Et godt forslag til ny lov Statsråd Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

08.20 – 08.50: Kommentarstafett fra organisasjonene på diskrimineringsfeltet Ingvild Endestad, LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Arne Lein, Norges handikapforbund Fakhra Salimi, MiRA Ressurssenter for minoritetskvinner Wenche Frogn Sellæg, Statens seniorråd Gudrun E. E. Lindi, Sami Nisson Forum/Samisk KvinneForum Tove Smaadahl, Krisesentersekretariatet Berit Vegheim, Menneskerettighetssalliansen Frøydis Patursson, JURK – Juridisk Rådgivning For Kvinner

08.50 – 09.05: Politisk panel Anne Beathe K. Tvinnereim, Sp Kirsti Bergstø, SV Solveig Horne, statsråd

09.05 – 09.25: Debatt og spørsmål fra salen

09.25 – 09.30: Oppsummering