bookmark

torsdag 14. januar 2016, kl. 08:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norges Handikapforbund, LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, Statens seniorråd, Menneskerettighetsalliansen, MiRA Ressurssenter for minoritetskvinner, JURK – Juridisk Rådgivning For Kvinner, Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Sami Nisson Forum/Samisk KvinneForum, Krisesentersekretariatet, Unge funksjonshemmede, Antirasistisk Senter, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Reform – ressurssenter for menn

Inngang: Billett

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 18. september 2021 close