Ny rapport:

Ny rapport:

bookmark

Er mediene en aktør i ulvedebatten?

tirsdag 1. november 2022, kl. 12:30 til kl. 15:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: NOAH - for dyrs rettigheter og Foreningen Våre Rovdyr

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

NOAH – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr lanserer 1. november rapporten «Ulven i det norske medielandskapet» av Tore Slaatta (TSL Analytics/Retriever).

De fire dyre- og naturvernorganisasjonene lanserer rapporten på et seminar på Litteraturhuset 1. november hvor forsker bak rapporten, Tore Slaatta, presenterer funnene, og samtaler med samfunnsforsker fra NINA, Ketil Skogen. Det blir også debatt med medieaktører og stortingspolitikere.

Innlegg av: Tore Slaatta/TSL Analytics, Ketil Skogen/NINA, Siri Martinsen/NOAH, Arnodd Håpnes/Naturvernforbundet.

All redaksjonell omtale av ulv i papir- og nettmedier fra og med 2011 til og med 2020 er analysert.

– Norske medier har høy grad av dekning av ulv. Det negative bildet av en uønsket ulv, dominerer nyhetene. Ulven i norske nyhetsmedier er i stor grad en død ulv, eller en ganske snart, død ulv, oppsummerer Slaatta.

Arrangementet blir også strømmet direkte på NOAHs Facebook-side