Ny regjering, ny asylpoltikk?

bookmark

Fremtiden til enslige, mindreårige asylbarn under den blåblå regjeringen

tirsdag 19. november 2013, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Inngang: Gratis

Med Frp i regjering, Venstre og Krf som samarbeidspartnere og SV i opposisjon, hva vil nå skje med de enslige asylbarna? Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) avslutter sin kampanje Endelig 18 – endelig avslag med debatt på Litteraturhuset. Kampanjen har tatt til orde for å fjerne ordningen med midlertidig opphold for enslige, mindreårige asylbarn mellom 16 og 18 år.

Vi spør:
– Hvilke endringer kan det bli for enslige mindreårige asylsøkere i den nye regjeringen?
– Hvorfor bør ordningen avskaffes?
– I hvilken grad samsvarer ordningen med FNs barnekonvensjon?
– Hvordan påvirker ordningen med midlertidig opphold barns liv og helse?

Panelet består av:
Trine Skei Grande (V)
Karin Andersen (SV)
Himanshu Gulati (Frp)
Andrea Sjøvoll (PRESS, Redd Barna Ungdom)
Ketil Eide (Forsker, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (R.BUP) Helseregion Øst og Sør)