Ny virkelighet for norsk sikkerhet

Ny virkelighet for norsk sikkerhet

bookmark

Seminar

mandag 28. november 2022, kl. 09:00 til kl. 10:45

Sal: Berner

Arrangør: Forsvarets høgskole

Inngang: Gratis - påmelding

Norsk sikkerhetspolitikk må tilpasses den nye virkeligheten, men hvordan? Hvilken rolle spiller atomvåpen? Hvordan forstå ‘balanse mellom avskrekking og beroligelse’? Hva skiller dagens hybride trusler fra tidligere tider?

 

Behovet er akutt for strategisk nytenkning og reorientering i norsk sikkerhetspolitikk. Krigen i Ukraina er et internasjonalt vannskille. Et tiår spekket med signaler om at sikkerhetsutfordringene i Europa både endret og tilspisset seg, kulminerte dramatisk da Russland gikk til konvensjonell angrepskrig.

I dette seminaret legges det frem fersk forskning fra IFS’ forskningsprogram Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv, med mål om å belyse og forstå de strategiske problemstillingene som i dag har meldt seg med full tyngde for Norge.

Dette gjøres gjennom tre korte innledninger:

Adelina Trolle Andersen diskuterer betydningen av atomvåpen for norsk sikkerhetspolitikk: At Norge både påvirkes og påvirker.

Ingeborg Nortvedt Bjur diskuterer to typer ‘balanse mellom avskrekking og beroligelse’ i norsk sikkerhetspolitikk: kan det å skille mellom de to hjelpe oss i forståelsen av dagens situasjon og veien videre?

Hallvard Notaker ser på strategiske følger av forskjellene mellom vår tids hybride trusler og den kalde krigens vaktsomhet mot russiske fordekte operasjoner.

Deretter kommenterer  Ine Marie Eriksen Søreide, med utgangspunkt i innleggene, de endrede betingelsene for norsk sikkerhet og forholdet mellom lange linjer og behovet for nye orienteringspunkter i sikkerhetspolitikken.

Program:

 • 08.30 Registrering
 • 09.00 Åpning ved professor Kjell Inge Bjerga, direktør IFS
 • 09.10 Innlegg ved
  Adelina Trolle Andersen, doktorgradsstipendiat, IFS og UiO
  Ingeborg Nortvedt Bjur, doktorgradsstipendiat, IFS og UiO
  Hallvard Notaker, professor, IFS
 • Kommentar ved Ine Marie Eriksen Søreide, stortingsrepresentant (H) og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité
 • 10.00 Spørsmål og diskusjon, ledet av Johannes Gullestad Rø, førsteamanuensis ved IFS
 • 10.45 Slutt