Ny viten om vår virkelighet 1

Ny viten om vår virkelighet

bookmark

Om kvantefysikk, bevissthet og mysteriet menneske

torsdag 26. januar 2023, kl. 18:00 til kl. 22:00 – Utsolgt / Fullt

Sal: Wergeland

Arrangør: M. Hjelmark, A. Hognestad, T. Toftenes og J. C. Karlseng

Inngang: Arrangementet er nå fullt! For eventuelle avbestilling/restplass kontakt: Terje@newpa.no

Priser: Pris 300,-

Om kvantefysikk, bevissthet og mysteriet menneske med fire forfattere og en kosmolog/astrofysiker

Erkjennelser innen moderne fysikk, hjerneforskning og bevissthetsforskning viser at vi kan stå ovenfor en grunnleggende endring av vårt syn på universet og den verden vi lever i. Det kan likevel synes som at de fleste henger igjen i et gammelt verdensbilde der alle fenomener må bevises ved hjelp av eksperimenter for å ha gyldighet. Har det nåværende vitenskapssynet bidratt til en forenkling av synet på mennesket? Hvor er undringen over mysteriet vi lever i? Kan kvantefysikkens revolusjonerende oppdagelser om den underliggende virkeligheten også bidra til å utvide vårt syn på det vi opplever?

Velkommen til et møte om grensesprengende kunnskap og erkjennelser. Fire forfattere og en professor i fagfeltene kosmologi og astrofysikk vil dele av sin kunnskap om verden og vår innerste natur.

 

Foredrag:

Bernard Carr (på engelsk): KAN EN UTVIDET VITENSKAP BYGGE BRO MELLOM MATERIE, SINN OG ÅND? Trenger vi en ny «virkelighetsstruktur»? 

Bernard Carr er professor emeritus i fagfeltene kosmologi og astrofysikk. Han har lenge vært spesielt interessert i para­psykologisk forskning og forbindelsen mellom vitenskap og åndelighet. Han var president for the Society for Psychical Research fra 2000 til 2004, og han er nå president i the Scientific & Medical Network.

Vitenskap blir vanligvis forbundet med en materiell verden, men postmaterialistisk vitenskap krever at den blir utvidet til den mentale og åndelige verden. Mange paranormale fenomener synes å innebære en direkte interaksjon mellom sinnet og den fysiske verden. Dette reiser spørsmålet om hvordan fysikken vil kunne inkludere psi. Man trenger et annet fysisk para­digme som må gi en sentral rolle til bevissthet. Han vil presentere en spesiell modell, som er basert på en antagelse om at mange mentale fenomener, blant annet paranormale feno­mener, omfatter en form for rom, som riktignok er forskjellig fra fysisk rom.

Mette Hjelmark: JAKTEN PÅ ET NYTT VERDENSBILDE. Bevisstheten som fenomen og vitenskapens fastlåste oppfatning om at verden er primært fysisk.

Mette Hjelmark er vitenskapsjournalist og kognitiv terapeut, som hadde en merkelig “utenomhverdagslig” opplevelse, som hun beskriver med metaforen “en gorillaopplevelse”. I boken “Gorillaen ved mitt kjøkkenvindu – og jakten på bevisstheten” tar hun oss med på en spennende og personlig jakt etter svar på sine merkelige og dypt transformerende “gorilla­opplevelser”. Hun har intervjuet både forskere og legfolk som alle har spennende historier å fortelle, noe som fikk henne til å undres over det rådende vitenskaps­synet. I foredraget “JAKTEN PÅ ET NYTT VERDENSBILDE” utdyper hun sin personlige jakt på forståelsen av bevisstheten som fenomen og vitenskapens tilsynelatende fastlåste oppfatning om at verden er primært fysisk.

Terje Toftenes: NYE PARADIGMER I EMNING – Anomalier som nå utfordrer vårt nåværende materialistiske paradigme. 

Terje Toftenes er filmskaper, podcaster og forfatter av boken “Fri fra kreft”. Han står også bak dokumentarfilmen “Bevissthetens kreative spill”, om forskningen på bevissthet og letingen etter svar på eksistensielle spørsmål. Han er en aktiv foredragsholder med temaer om nye paradigmer i vitenskapen og forståelsen av virkeligheten. Han driver også “Paradigme­podden”, med samtaler om temaer innen nye paradigmer.

Jan Karlseng: SJELEN – OM Å FORSTÅ DET VIKTIGSTE VED ET MENNESKE –  Er tiden inne for å forankre en forståelse av sjelen i våre liv?

Jan C. Karlseng er lege og psykiater og forfatter av boken “Sjelen – om å forstå det viktigste ved et menneske”. Har vi blitt lurt til å glemme vår sjel, den klare bevisstheten i oss, spør han og inviterer til en reise inn i sjelens storslåtte landskap. Han hevder våre sanser kun viser et filtrert og forenklet bilde av virkeligheten. Med boken ønsker han å utvide virkelighets­forståelsen vår og at vi forankrer en forståelse av sjelen i våre liv.

Astri Hognestad: PÅ KANTEN AV KAOS. Et ønske om å skape nysgjerrighet og utfordre med spørsmål om hvem vi er i den store sammenhengen.

Astri Hognestad har årelang erfaring som Jungiansk psykoterapeut og har skrevet flere bøker. I sin siste bok “Livet trives best på kanten av kaos” beskriver hun verden slik den forstås i kvantefysikken, som åpner opp for en dypere forståelse av sammenheng mellom mennesket, naturen og universet. Ved hjelp av eksempler fra sin kliniske praksis, undersøker hun om det finnes en sammenheng mellom meningsfylte sammen­treff og andre uforklarlige hendelser i den synlige verden og kvantefysikkens skjulte virkelighet. Boken skaper nysgjerrighet og utfordrer med spørsmål om hvem vi er i den store sammenhengen.

Arrangør: 4 forfattere og Norsk Parapsykologisk Selskap (NPS)