Nye medikamenter i LAR?Foto: FMR

Nye medikamenter i LAR?

bookmark

Foreslåtte og nye medikamenter

onsdag 20. november 2019, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram

Arrangør: Forbundet Mot Rusgift

Inngang: Gratis

Forbundet Mot Rusgift inviterer til informasjonsmøte om disse to tiltakene:
-Langtidsvirkende naltrekson og langtidsvirkende buprenorfin som behandlings- og overdoseforebyggende strategi v/forsker Lars Tanum, Ahus.
-Prosjekt med heroinassistert rehabilitering – hva er statusen og planene for prosjektet nå og hvordan skal det evalueres? v/forsker Thomas Clausen, SERAF.

Mange er bekymret for tilbudet til de opioidavhengige som ikke er i Legemiddelassistert rehabilitering, LAR. Noen tenker at flere medikamenter er en løsning.
Regjeringen har bestemt at det skal gjennomføres et prøveprosjekt med heroin som et alternativ/supplement til de nåværende medikamentene.
Det har vært gjort forsøk med langtidsvirkende naltrekson og buprenorfin, som en annen mulighet. Begge deler vil bli gjennomgått i møtet. Mulighet for spørsmål til innlederne.