Positiv seksualitet i et flerkulturelt perspektiv

Positiv seksualitet i et flerkulturelt perspektiv

bookmark

fredag 12. november 2021, kl. 20:00 til kl. 21:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Nytfestivalen

Inngang: Gratisbilletter

Kulturelle normer kan påvirke vårt forhold til egen og andres seksualitet, i tillegg til å påvirke våre holdninger til alt fra prevensjonsmidler til samlivsformer. Å flytte fra én verdensdel til en annen kan gi store kultursjokk, også hva gjelder normer tilknyttet kjønn, dating og seksualitet.

En som har kjent dette på kroppen er Keziah Bianca, som flyttet fra Kenya til Norge og har jobbet med seksuell helse i begge landene. Hun vil fortelle om hvordan tankene hennes om seksualitet og kultur har endret og utviklet seg som følge av disse erfaringene.

Deretter vil Keziah være en av deltakerne i et panel hvor vi undersøker hvordan den kulturelle bakgrunnen vår former holdningene og handlingene våre – og hvordan forholdet man har til seksualitet kan påvirkes av å ha en flerkulturell bakgrunn eller å måtte forholde seg til en annen kultur enn den man har vokst opp i. Er vi i Norge gode nok til å tenke flerkulturelt i vår forståelse av nytelse og positiv seksualitet? Panelet vil settes sammen og ledes av Ayan Ali Omar og Emma Tshidi Sibilo fra Amathea. Har du spørsmål til panelet? Du kan sende inn anonymt her: https://forms.gle/uVas6gZAJkLWFaDYA

Arrangementet er gratis, men du må ha billett for å være sikret plass.