"Occupied with Nonviolence"

«Occupied with Nonviolence»

bookmark

Samtale mellom Jean Zaru og Kari Veiteberg

lørdag 5. mai 2018, kl. 15:00 til kl. 16:45

Sal: Skram

Arrangør: Kvekerhjelp

Inngang: Gratis

Jean Zaru er en leder i det palestinske kvekersamfunnet, og en pioner for kvinners rettigheter og likestilling. Hun har vært skriver for kvekerne i Ramallah, og var med å starte opp Sabeel, et økumenisk senter for palestinsk frigjøringsteologi i Jerusalem. Gjennom hele livet har hun kjempet for frigjøring, både av palestinere som individer, og av det palestinske samfunnet som helhet.

Hennes bok «Occupied with Nonviolence: A Palestinian Woman Speaks» knytter sammen hennes dobbelte engasjement: mot okkupasjonen av Palestina, og for den ikkevoldelige kampen for fred.

Arrangementet på Litteraturhuset vil nettopp handle om palestineres ikkevoldelige kamp for fred. Biskop Kari Veiteberg kjenner Jean Zaru fra tidligere, og vil delta i en samtale mellom de to. Zaru vil innlede samtalen med et foredrag med samme tittel som hennes bok: «Occupied with Nonviolence». Det blir også rom for deltakerne til å stille spørsmål til Jean Zaru. Møtet gjennomføres på engelsk uten tolking.

 

Arrangementet foregår på engelsk.