Odd Nansen – arvtageren

bookmark

Foredrag ved Anne Ellingsen og samtale med Åse Kleveland

onsdag 7. oktober 2015, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Human-Etisk Forbund, Oslo

Inngang: Gratis

Etter Fridtjof Nansens død i 1930 manglet det en ildsjel som kunne hjelpe Europas flyktninger. Sønnen Odd tok oppgaven, ble med i motstandsbevegelsen under krigen og havnet i konsentrasjonsleir.

Odd Nansen skrev dagbok fra fangenskapet på Grini og i Sachsenhausen. «Fra dag til dag» (1946) ble en bestselger etter den 2. verdenskrig. Etter krigen jobbet han hardt for å hjelpe Tyskland på fote. Han var også en skarp karikaturtegner og kjent arkitekt. Likevel har Odd Nansen gått i glemmeboka. Han bør i stedet inspirere oss som en gedigen humanist, som stiftet den humanitære organisasjonen Nansenhjelp, utførte oppdrag for Det Norske Flyktningeråd, Røde Kors og Unesco, og var president i En verden.

Sosialantropolog Anne Ellingsen har skrevet Odd Nansens biografi. Etter foredraget samtaler hun med Åse Kleveland om Nansens betydning også for vår tid – en tid hvor antisemittismen igjen har blitt en utfordring og flyktningestrømmen nok en gang setter Europa – og Norge på prøve.