OECDs nye miljøvurdering av Norge

bookmark

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim mottar rapporten

torsdag 19. mai 2011, kl. 09:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Miljøverndepartementet

Inngang: Gratis

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim mottar OECDs nye miljøvurdering av Norge.

OECD kommer til Norge for å legge frem hovedfunnene i sin nye rapport om norsk miljøpolitikk. Rapportens innhold vil kommenteres av Prof. Dag O. Hessen, Universitetet i Oslo, og forsker Cathrine Hagem, Statistisk sentralbyrå, før det åpnes opp for spørsmål fra salen.

OECD, organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, foretar jevnlig gjennomganger av alle medlemslandenes miljøpolitikk. Her vurderes landenes gjennomføring av egne miljømål så vel som landets etterlevelse av internasjonale avtaler og forpliktelser. Norge ble sist evaluert i 2001.