Økende medikalisering

Økende medikalisering

bookmark

Boklansering

tirsdag 1. oktober 2019, kl. 17:00 til kl. 21:00

Sal: Skram

Arrangør: Abstrakt forlag

Inngang: Gratis

Det har over flere tiår skjedd en økende medikalisering av psykiske lidelser. Boka Medikalisering av psykososiale problemer tar for seg viktige sider ved denne utviklingen: sykeliggjørende diagnoser, omfattende bruk av psykofarmaka basert på svak evidens og ulovlig tvangsmedisinering.

 

Program

17.00 Velkommen

17.15 Visning av dokumentarfilem «Lykkepillen»

18.00 Pause

18.15 Anatomy of a Global Epidemic: Psychiatric Drugs and the Rise in Disability, ved Robert Whitaker

19.00. Pause

19.15 Bruk av psykofarmaka i Norge, ved Ragnfrid Kogstad

19.45 Nedtrapping av psykofarmaka, ved Yousuf Mohammad

20.15 Pause

20.30 Musikkterapi i psykisk helse, ved Hans Petter Solli

 

Innledere

Robert Whitaker er vitenskapsjournalist og forfatter, som har vunnet en rekke priser for arbeider innen medisin og vitenskapelige temaer. Han står også bak Mad in America Foundation, med nettstedet madinamerica.com. som har fått omfattende internasjonale forgreninger på flere språk.

Ragnfrid Kogstad er professor i psykisk helseaarbeid ved Høgskolen i Innlandet. Hun er sosiolog med doktorgrad fra medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.

Yousuf Mohammad er psykiater og overlege ved Hurdalsjøen Hurdalsjøen Recoverysenter.

Hans Petter Solli er postdoktor ved Norges Musikkhøgskole og musikkterapeut ved Lovisenberg diakonale sykehus. Han disputerte med avhandlingen «The groove of recovery. A qualitative study of how people diagnosed with psychosis experience music therapy.»

Les mer om boken her. Link til Facebook-arrangementet her.