Økonomi og samfunn – når mennesket blir viktigst

bookmark

Presentasjon av boken Leif Holbæk-Hanssen: Økonomi og samfunn - når mennesket blir viktigst

torsdag 15. oktober 2009, kl. 19:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Forum Berle, Antropos Forlag og Cultura Sparebank

Inngang: Gratis

Presentasjon av boken Leif Holbæk-Hanssen: Økonomi og samfunn – når mennesket blir viktigst.

Leif Holbæk-Hanssen var professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen frem til sin død i 1991. Han var en pioner innenfor alternativ økonomisk tenkning.

Antropos Forlag utgir i høst en bok med hans beste essays innenfor økonomi og samfunn. Professor Ove Jakobsen ved Handelshøgskolen i Bodø vil innlede, og det vil bli en samtale vedrørende hovedlinjene i boken.

De siste måneders finanskrise har med all tydelighet vist behovet for alternativ økonomisk tenkning, og professor Holbæk-Hanssens syn på viktige økonomiske spørsmål representerer et incitament til nytenkning.