Økonomisk demokrati?Foto: Shutterstock

Økonomisk demokrati?

bookmark

Film og debatt. Film: Can We Do it Ourselves?

tirsdag 5. juni 2018, kl. 18:00 til kl. 21:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Rethinking Economics Norge og Oslo dokumentarkino

Inngang: Gratis

Filmvisning av «Can we do it ourselves» fulgt av samtale med Patrik Witkowsky (regissør), David Ellerman, David Erdal og Christopher Mackin.

Dette arrangementet handler ikke om kapitalisme VS sosialisme men om hvorvidt mer demokrati på arbeidsplassen kan skape bedre og mer effektive virksomheter, både med tanke på produksjon og samfunnseffekt.

Størstedelen av verdens stater har beveget seg i demokratisk retning over de siste par hundre år. De fleste av oss er enige om at demokrati er en bra ting og at vi ønsker at beslutninger som gjelder samfunnet og våre liv skal tas på demokratisk vis, men når det kommer til arbeidsplassen vår er det omvendt. De aller fleste selskaper og organisasjoner er svært hierarkiske og styrt med beslutninger ovenfra.

Dette er en diskusjon om hvordan demokratiske prinsipper kan utvides til den økonomiske sfæren av samfunnet og hvorvidt medbestemmelse kan fungere i en markedsøkonomi.

 

Film: Can We Do it Ourselves (Patrik Witkowsky, Sverige 2015, 60 min)

Film og samtale foregår på engelsk.

Les mer her