Økonomisk utsyn og forskning i Statistisk SentralbyråFoto: Eivind W. Skifjeld / Nav

Økonomisk utsyn og forskning i Statistisk Sentralbyrå

bookmark

mandag 22. mars 2021, kl. 12:00 til kl. 13:00

Sal: Digitalt

Arrangør: Statsøkonomisk forening

Inngang: Gratis, digitalt

Foredrag ved administrerende redaktør i Statistisk sentralbyrå, Geir Axelsen.

Axelsen kom til Statistisk sentralbyrå fra stillingen som assisterende arbeids- og velferdsdirektør og økonomi- og styringsdirektør i Nav. Han har tidligere vært direktør for to ulike enheter i Statoil, samt vært statssekretær i Finansdepartementet og underdirektør i Finansavdelingen i Finansdepartementet.

Axelsen er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo, og har i tillegg en Master of Public Management fra Harvards Kennedy School of Government.

Lenke til strømming kommer.