Økonomiske alternativer for det 21. århundre

bookmark

– Solidarisk økonomi, grønn vekst, sosialisme eller en ny Great Transformation?

torsdag 18. april 2013, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Attac Norge

Inngang: Gratis

Hvordan kan vi formulere alternativer til kapitalismen som både er radikale nok til å møte økologiske og sosiale problemer, og samtidig realistiske nok til å høste oppslutning? Økologiske og økonomiske kriser vil trolig tvinge fram nye økonomiske løsninger. Samtidig er det ikke selvsagt at disse løsningene blir demokratiske.

Attac Norges fagråd får besøk av den kjente globaliseringskritikeren Elmar Altvater for å diskutere noen alternativer. Han vil diskutere fire alternativer til det nåværende systemet: solidaritetsøkonomi, en “sosialisme for det 21. århundre”, grønn vekst eller en ny “Great Transformation”.

 Professor Elmar Altvater er professor i politisk økonomi ved Otto-Suhr-instituttet for statsvitenskap på Det Frie Universitet i Berlin. Han har skrevet tallrike bøker og skrifter med globalisering- og kapitalisme-kritikk, deriblant det som er et standardverk for den globaliseringskritiske bevegelsen i Tyskland: ”Grenzen der Globalisierung” (1996, med Birgit Mahnkopf).

Knut Kjeldstadli vil lede møtet.

Møtet vil foregå på engelsk. Mer informasjon her