Om befolkningens folkehelseFoto: Shutterstock

Om befolkningens folkehelse

bookmark

Folkehelse og mulige effekter av pandemien

tirsdag 6. desember 2022, kl. 11:30 til kl. 15:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Folkehelseinstituttet

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Hovedtemaene for seminaret er:

  • Hvordan står det til med folkehelsen?
  • Har pandemien påvirket oss?
  • Fra kunnskap til praktisk folkehelsearbeid.

For å belyse dette vil vi se på utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- karsykdom, diabetes, lungesykdommer, kreft og psykiske lidelser med tilhørende risikofaktorer.

Vi stiller også spørsmålet om pandemien har påvirket folkehelsen basert på data fra nasjonale helseregistre og forskning på ikke-smittsomme sykdommer og faktorer som kosthold, fysisk aktivitet, tobakks- og alkoholbruk.

Videre vil vi belyse områder for kunnskapsbasert folkehelsearbeid på nasjonalt og regionalt nivå.

Det blir enkel servering fra kl. 11.00

 

Arrangementet strømmes også direkte på YouTube.