Om Haugianerne 1Foto: Siv Dolmen

Om Haugianerne

bookmark

Saklig søndag med Trygve Riiser Gundersen

søndag 6. november 2022, kl. 13:00 til kl. 14:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norli Litteraturhuset og Litteraturhuset

Inngang: Gratisbilletter legges ut mandag 24. oktober kl. 09

I årene før 1800 oppsto et underlig fenomen i Norge: Kvinner og menn fra allmuen – bønder og arbeidere, håndverkere og tjenestefolk – begynte å gå rundt i landet for å forkynne, spre bøker, forsamle mennesker. Overalt hvor de kom, vant de nye tilhengere. I dag kalles denne bevegelsen for Haugianismen.

Trygve Riiser Gundersen er forlagsredaktør, forfatter og kritiker. Han har arbeidet med Haugianerne og 1700-tallets kulturhistorie i en årrekke. Resultatet er boka Haugianerne – en radikalt ny fortolkning av denne betydningsfulle bevegelsen. Og samtidig et annerledes bilde av det norske samfunnet før 1814.

Kom innom denne søndagen og hør Riiser Gundersens foredrag – om den største religiøse vekkelsen som har hjemsøkt vårt land.