Om oljeforbud og klimakrise

bookmark

Klimafestivalen § 112

onsdag 25. januar 2017, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag

Inngang: Gratis

Høsten 2016 belyste Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag miljøspørsmålet fra ulike innfallsvinkler: Det livssynsmessige, humanistiske grunnlaget, fakta om forholdene på kloden, hva vi kan gjøre, og om en mulig ny geologisk epoke- antropocen. Økologiens grunninnsikt er, ifølge Arne Johan Vetlesen, at enhver organisme, enhver livsform eller art som gjennom sin påvirkning forringer sitt miljø, begår selvmord. Vi må lære av hva vi gjorde og hvordan vi levde før oljen for å få et liv etter den. Professor i filosofi Arne Johan Vetlesen (UiO) innleder til diskusjon.