Human-Etisk Forbund Oslo regionlag v/Roar JohnsenFoto: Olav Weyergang-Nielsen (foto: privat) og Sören Koch (foto: André Kvalvågnes).

Om regulering av dødshjelp

bookmark

onsdag 19. oktober 2022, kl. 18:00 til kl. 20:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Human-Etisk Forbund Oslo regionlag

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

Omsorg ved livets slutt er et viktig tema, som vil bli mer aktuelt etter hvert som eldrebølgen vokser. For noen personer kan sluttfasen av livet være preget av store smerter, og palliativ behandling kan ikke hjelpe alle. Det er et klart flertall i befolkningen for å tillate aktiv dødshjelp i Norge, men få politikere engasjerer seg i saken. I utlandet blir dødshjelp tillatt i stadig flere land, og det er derfor mulig at tiden snart er moden for legalisering av aktiv dødshjelp også i Norge.

På møtet skal vi se nærmere på hvilke problemstillinger som må løses før aktiv dødshjelp kan innføres, for eksempel gjennom en offentlig utredning, og høre om utviklingen som skjer i andre land.

Møtet starter med innledninger av Olav Weyergang Nilsen og Sören Koch, og avsluttes med kommentarer og spørsmål fra salen. Møtet arrangeres av Human-Etisk Forbund Oslo regionlag i samarbeid med Foreningen Retten til en verdig død.

Olav Weyergang-Nielsen er pensjonert jurist som har arbeidet med arbeidsrett og lederutvikling.

Han har vært tilknyttet Foreningen retten til en verdig død siden 2011, først som styresekretær/daglig leder, deretter som styreleder fra 2017 til 2022, og er nå ordinært medlem av foreningen styre.

Sören Koch er professor i jus ved Universitetet i Bergen, hvor han bl.a. forsker i juridisk utvikling og historie. Han arbeider nå med en fagartikkel om regulering av aktiv dødshjelp i Norge i lys av internasjonal rett, som trolig blir publisert på nyåret.