One Belt, One Road – The New Silk Route and Its Implications

bookmark

AsiaForum

onsdag 11. november 2015, kl. 09:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Utenriksdepartementet

Inngang: Gratis

Wang Yiwei, Renmin University
Nadine Godehardt, German Institute for International and Security Affairs
Adeel Khan, National Defense University

Moderator: Ulf Sverdrup, direktør NUPI

Arrangementet har lett servering og er åpent for alle. Dørene åpner 9.00

Kinas prosjekter «Silk Road Economic Belt» og «21st Century Maritime Silk Road»går under fellesbetegnelsen «One Belt, One Road». OBOR er et middel for ambisjonen om å bedre sammenvevingen («connectivity») av økonomisk utvikling langs de to foreslåtte korridorene over vann og land, bla. ved infrastrukturutbygging, bedrede transportkorridorer, og utbygging av informasjonsteknologi. Ambisjonene er store og implementeringen av planene er allerede godt i gang.

Den landbaserte korridoren, «Silk Road Econimic Belt» har som mål å løfte, ikke bare, økonomien vest i Kina, men også bidra til styrke den økonomiske utviklingen i Sentral- og Sør-Asia, samt bedre handelen med Europa. Denne store økonomiske planen vil uten tvil ha geopolitiske implikasjoner. Kinas økende økonomisk innflytelse innebærer klarere politiske interesser og innflytelse i regionen. Noen vil også hevde at på lang sikt vil denne prosessen utfordre dagens internasjonale orden og spilleregler. Et dypdykk i noen av de sentrale problemstillingene knyttet til denne utviklingen, er således av stor relevans for departementets analysearbeid av langsiktige globale utenrikspolitiske trender. Seksjonene legger derfor opptil å invitere tre analytikere som vil kunne kaste lys på ulike aspekter ved Silkevei-prosjektet.