Ønskebarns jubileumsseminar 2012

bookmark

lørdag 14. april 2012, kl. 09:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Ønskebarn

Inngang: Billett

Vi har i anledning vårt 30-års jubileum fått med oss flere spennende navn på dette seminaret:

Dr Arne Sunde, professor i medisin og IVF-spesialist fra St. Olavs Hospital i Trondheim, vil snakke om ufrivillig barnløshet og den medisinske utviklingen for 30 år siden og frem til dagens situasjon. Hvilke situasjon stod de overfor, de som strevde med å ikke kunne få barn i den spede begynnelse?

Sosialantropologene Sidsel Roaldkvam og Marit Melhuus begge ansatt ved Universitetet i Oslo har i flere å forsket på ufrivillig barnløshet sett fra et sosialantropologisk perspektiv, blant annet har begge forsket påbetydningen av slektskap med utgangspunkt i assistert befruktning og barnløshet.

Sidsel Roalkvam vil snakke om hvorfor vi får barn, og hvorfor vi så gjerne vil ha det selv om det ikke skjer på den måten vi håpet og hadde regnet med.

Marit Melhuus vil snakke om sin nye bok som kommer til høsten, som handler om den norske stats forhold til ufrivillig barnløse, og hvordan og hvorfor Norges relativt strenge lover og regler har endret seg eller ikke gjennom de siste tiår.

Fertilitetscoach Susanne Søe-Pedersen fra LFUB i Danmark kommer. Hun var den første i Danmark til å jobbe under denne tittelen. Hun har lang erfaring med infertilitetspasienter fra sin jobb som en del av sosialt-team på en klinikk i Danmark. Hun har kvalifisert seg som fertilitetscoach ved å ta en coachutdannelse som life- og businesscoach ved coachinghuset Manning Inspire i Danmark, etterfulgt av en Mastercoachutdannelse i livs- og samlivsproblemer, som hun bruker i relasjon til ufrivillig barnløshet.

Som fertilitetscoach har hun spesialisert seg på livs og samlivsproblemer man kan møte som ufrivillig barnløs. Hun hjelper med coaching før behandling, under og i tiden etterpå. Hun vil fortelle om sitt arbeid som fertilitetscoach, og om erfaringer fra sine møter med ufrivillig barnløse fra Danmark og Norge.

Dr Johanne Sundby, utdannet lege og professor i samfunnsmedisin/global helse fra Universitetet i Oslo, vil snakke om hva som gjør at vi tar de valgene vi tar når ufrivillig barnløshet rammer. Hun har også bred erfaring med og stort engasjement for barnløse

Dr. med. Nan Birgitte Oldereid, fra Rikshospitalet vil komme å snakke om barnløshet der årsaken er mannen, om hvorfor det er slik og hva som kan gjøres. Hun har tatt en doktorgrad om temaet mannlig infertilitet og miljøfaktorer.

I tillegg til dette vil også styreleder Renate Kurszus snakke om Ønskebarns kampanje «ta vare på din fruktbarhet» og tidligere styreleder Sidsel Storaas vil fortelle om Ønskebarns erfaringer fra perioden 2000-2004, da foreningen var i medienes søkelys i forbindelse med den offentlige debatten rundt egenandelssaken.

 

FORHÅNDSPÅMELDING til SEMINARET

Skjer på e-post til post@onskebarn.no eller tlf 22 41 58 86.

 

Med dette seminaret ønsker vi å sette søkelyset på ulike sider ved ufrivillig barnløshet og barnløses situasjon i Norge i dag. En situasjon som ikke alltid kommer like tydelig frem i de tabloide debattene, hvor det oppsiktsvekkende og sjokkerende gjerne overskygger saklige forsøk på å klargjøre for fakta og tilstander vedrørende denne livssituasjonen.

Vi håper også at mange av dere ser dette som en mulighet til å møte pionerene og noen av de fremste fagfolkene på feltet, oss som jobber i og for Ønskebarn og ikke minst treffe andre i samme livssituasjon i en hyggelig anledning.

Vi er stolte og ydmyke over at så mange har takket ja til å bidra på dette seminaret. Vi håper dette kan bli en flott dag, og uten tvil «the place to be» en vårdag i april dersom du har lyst å lære mer, forstå, vise engasjement og dele erfaringer!

Velkommen til dere alle! 

Jubileet gjennomføres med støtte fra MSD, Merck Serono og Ferring.

 

Illustrasjonen er laget av Anne Kristin Hagesæther