Open Mind Conference

bookmark

Radiation 2012 og lysfestival

fredag 19. oktober 2012, kl. 09:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Baldron

Inngang: Billett

Vitenskap • Debatt  • Løsninger

Med engasjerte gjester fra syv land

Hovedformål med Open Mind Conference er å inspirere til utveksling av ideer og kunnskap, og gi deltakerne en mulighet til å utveksle synspunkter, foreslå løsninger og snakke om problemene de mener er viktigst. Konferansens slagord er: “Vi er medskapere
av den forandringen vi ønsker å se i verden.Konferansen er inspirert av livet og arbeidet til Rosalie Bertell, forskeren og nonnen som fikk “The Right Livelihood Award” (“Alternativ Nobelpris”) i Oslo i 1986 og som døde i juni 2012. Hennes siste bok Planet Earth, the latest Weapon of War? har forutsett mye av det som skjer foran øynene våre akkurat nå. Som medlem i de medisinske kommisjonene etter Bhopal og Tsjernobyl har hun stått opp mot korrupsjon og uvitenhet – nå inspirerer hun oss til handling overfor geo-engineering, HAARP og andre klima-våpen.

Stråling miljø og helse
10:00 Innledning
10:15 Trond Skaftnesmo: Forskningsfrihet – Innføring i temaet
11:00 Barrie Trower: WLAN, TETRA og menneskehetens fremtid. Innsikter fra innsiden
12:00 Günter Haffelder: Kroppens ”mobilkommunikasjon”. Funksjon, forstyrrelser og terapi av kroppens selvreguleringsevne.
13.00 Lunsj
14:00 Dietrich Klinghardt: Barnas helse: Inneklima og skjulte årsaker til bl.a. autisme og ADHD.
15:00 Holger Strohm: Atomenergi og verdenspolitikk – nye farer fra en utdatert teknologi

Resten av konferansen foregår i Bærum. For mer informasjon se http://www.baldron.org

Hva det koster
Hele symposiet: 1.900,- kr /
Studenter, trygdede og pensjonister 1.200,- kr
Enkelte dager: 900,- kr /
Studenter, trygdede og pensjonister 600,- kr
Halv dag:
• fra 10:00 – 16:00: 600,- kr / 400,- kr
• fra 18:00 – 21:30: 300,- kr / 200,- kr
• lysfestivalen: 200,- kr
Det gis ikke ytterligere rabatter for halve dager/deler