Opphavsrett og forskningsetikk

bookmark

onsdag 9. november 2016, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Forskerforbundets lokallag ved Oslo universitetssykehus

Inngang: Gratis

Forskerforbundets lokallag ved Oslo universitetssykehus inviterer til åpent debattmøte om opphavsrett og forskningsetikk onsdag 9. november.

Opphavsrett og forskningsetikk skaper idag store utfordringer for ansatte og arbeidsgivere innenfor forskning, høyere utdanning og i sykehusene. Åndsverksloven gjør det klart at den som har skapt et åndsverk, har opphavsrett til verket (§1), og hvis det er flere som har skapt et åndsverk, erverver de opphavsrett til verket i fellesskap (§6). Loven innbefatter ikke helt vitenskapelige funn og data. Dette, sammen med at det i forskningsmiljøet har vært stor andel midlertidige ansettelser, har i lang tid skapt en utrygghet for mange som har jobbet innen forskning og utvikling og som er svært avhengige av publisering av sine data.

Forskerforbundet anser dette som et alvorlig problem for hver enkelt forsker. Forskerforbundet har arrangert flere kurs i opphavsrett for å gi en innføring i de mest aktuelle rettighetsspørsmålene for forskere og undervisningsansvarlige. I denne debatten vil vi drøfte dette problemet nærmere. Vi ønsker å komme frem til en klargjøring av regelverket i samarbeid med alle involverte institusjoner som skal bidra til å sikre enhver forskers rettighet til sitt verk.

Delta i en spennende debatt som er både viktig for hver enkelt forsker og for Norges fremtid og posisjon i forskning.

Debattanter:

Jan Helge Solbakk, professor i medisinisk etikk

Bjørulf Claussen, professor i samfunnsmedisin, deltar fra Rødt

Lill Harriet Sandaune, stortingrepresentant FrP

Ingvild Opøien, jurist

Programleder: Trude Teige

Påmelding:

https://www.forskerforbundet.no/kalender/2016/debattmote-opphavsrett-og-forskningsetikk/

Det blir servert fingermat og drikke etter debatten

Vel møtt!