Opplevelser av «andres hjem» og av «sykdommers prestisje»

bookmark

Samfunnsvitenskapenes hemmelige kunnskap

onsdag 23. mars 2011, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: UiO

Inngang: Gratis

Hva opplever barn av kjønnsrelasjoner og familieliv når de løper inn og ut av huset til naboer og venner, og hvorfor er det slik at noen sykdommer sees på som finere enn andre? Sosiologiprofessorene Karin Widerberg og Dag Album gir oss et innblikk i noen av sosiologiens hemmeligheter.