Opprør eller utdanning

bookmark

Når de unge står uten muligheter

onsdag 22. januar 2014, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: YATA Norge

Inngang: Gratis

Hva skjer når oppvoksende generasjoner ikke får de mulighetene de mener de har krav på? Hvorfor fører dette ofte til politisk krise, opptøyer eller vold? Hvorfor tyr unge menn til kriminalitet eller terrorisme når de føler seg utelatt og oversett i samfunnet?

Kan utdanning forhindre dette, og i så fall hvordan? Kan store ungdomskull likevel være en pådriver for utvikling og vekst, heller enn katalysator for konflikt og vold?

I YATAs fjerde seminar om fremtidige sikkerhetstrusler ønsker vi denne gangen å sette fokus på demografi. Derfor arrangerer vi sikkerhetspolitisk aften om demografi og politisk vold på Litteraturhuset 22. januar klokken 18.

Vi har i samarbeid med Sikkerhetspolitisk Utvalg ved Krigsskolen (SPU) vært kjempeheldige og fått seniorforsker Henrik Urdal, fra PRIO (Institutt for fredsforskning), til å holde foredrag for oss. Han skal snakke om forholdet mellom ungdom, utdanning og væpnet konflikt, et foredrag han for øvrig holdt for FNs Utviklingsprogram (UNDP) i oktober.

Det blir mulighet til å stille spørsmål etter foredraget.
Vel møtt!