Ordtak 08

bookmark

Den Kulturelle Skolesekken

tirsdag 25. november 2008, kl. 09:00

Sal: Hele huset

Arrangør: Litteraturbruket, ABM-utvikling og Norsk Bibliotekforening

Inngang: Gratis

Årets store møteplass for alle som jobber med litteraturformidling innen Den Kulturelle Skolesekken – fra lærere og bibliotekarer til fylkeskontakter og turnéplanleggere. Vi byr på litterære produksjoner, opplesninger, seminarer, møter, foredrag, skrivekurs, sosialt
samvær med mer. Endelig program på www.litteraturbruket.no.