Ordtak 2012

bookmark

Mandag 15.10.–tirsdag 16.10.

mandag 15. oktober 2012, kl. 12:00

Arrangør: Litteraturbruket, Norsk Forfattersentrum

Inngang: Billett

Årets store møteplass for alle som jobber med litteraturformidling innen Den kulturelle skolesekken – fra lærere, studenter og bibliotekarer til fylkeskontakter, turnéplanleggere og forfattere. Vi byr på litterære produksjoner, opplesninger, seminarer, foredrag, kurs, sosialt samvær m.m. Mandag fra 12.00 til 16.00, tirsdag fra 09.00 til 16.00.

Påmelding og program på litteraturbruket.no.