ORGANISASJONENES BARNIllustrasjon: Lene Ask

ORGANISASJONENES BARN

bookmark

Third cultural kids og fortellinger uten punktum

lørdag 12. november 2022, kl. 11:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Berit Dahl, Liv Kristin Brundtland, Hildegun Sarita Selle og Ann-Helén Selle Opdal

Inngang: Påmelding og seminaravgift kr 250,- Påmelding på Vipps 95738680

Informasjon om påmelding:

Når beløpet er vippset blir påmelding automatisk registrert.  Beløp blir refundert når seminaret er fullbooket.

Begrenset antall plasser. Vær rask med påmelding!

Oppdatert og fortløpende informasjon på Facebook (Organisasjonenes barn – Third Cultural Kids og fortellinger uten punktum)

Program

TCK (Third Culture Kid) kjennetegner personer med oppvekst utenfor foreldres hjemland. De er som
oftest preget av høy mobilitet, høy eksponering for krysskultur, og identitet nært knyttet til foreldres
arbeidsgiver. Dette er en oppvekst som gjelder barn av misjonærer, utenriksansatte, bistand,
næringsliv, militære m.fl.

Seminaret ønsker å fokusere på ny forskning og kunnskap som bekrefter og utvider eksisterende
forståelse av denne gruppen. Forfattere, forskere og TCKs som aktivt bruker sin erfaring og
kompetanse som krysskulturell, bidrar for å synliggjøre både ressurser og utfordringer med en slik
oppvekst.

Det fokuseres i særskilt grad på organisasjonenes ansvar for å både forebygge og tilrettelegge for
ansattes barn, ettersom arbeidssituasjonen også gir oppvekstbetingelser preget av risiko.
Ragnhild Holmen Bjørnsen på Høgskolen Innlandet forsvarte I oktober 2021 sin doktorgrad med
tittelen: «.A priviliged childhood?: Autobiographies of growing up in the Norwegian Foreign Service».
Denne ble senere presentert i en reportasje på NRK dagsrevyen.

Lene Ask, som tidligere har utgitt flere bøker i tegneserieformat, utga våren 2021 boken «O bli hos
meg». Her lar hun 10 misjonærbarn fra ulike land og epoker fortelle om oppveksten med sine egne
ord, og formidler fortellingene i tegneseriestriper. Boken fikk usedvanlig mange anmeldelser i ulike
medier. En overveldende leser respons bekrefter at temaet fortsatt er svært aktuelt. For denne
boken ble hun belønnet med den høythengende Tegneserieprisen for 2022.

Stiftelsen FLEXID er en nasjonal organisasjon som har utviklet et verktøy for å styrke
minoritetsnorske barns krysskulturelle identitet, og bevisstgjøre dem på ressursene som følger av
denne type oppvekst. Helen Eikeland har tatt doktorgrad på utvikling av lærerutdanning i Nepal og
arbeider ved UiA, blant annet med lærerstudenter med flerkulturell bakgrunn.

Kjell Østby og Hildegun Sarita Selle vil presentere sitt arbeid med FLEXID, og sammen med Helen
Eikeland reflektere rundt i hvilken grad de bruker sin egen krysskulturelle identitet og erfaring.
Arrangementsgruppa vil presentere forskning som gir viktig og bekreftende kunnskap om risiko og
sårbarhetsfaktorer knyttet til oppvekst som TCK

Vi ønsker å sette søkelyset på hva disse viktige bidragene bør føre til av ny oppmerksomhet for
familiepolitikken i de ulike arbeidsgiverorganisasjonene som fortsatt sender ut ansatte for kortere eller
lengre tid. Hvilken betydning har organisasjonenes holdning til eget ansvar, for voksne som har
opplevd belastning knyttet til sin oppvekst? Kan organisasjonene bidra til bedre livskvalitet i måten de
møter historier og personer på?

Presentasjon av forskning vil synliggjøre at tematikken er uavhengig av utsenderorganisasjoners
formål og livssynsgrunnlag. Vi har derfor valgt å fokusere på TCK identitet som er nært forbundet
med foreldres arbeidsgiver, og introduserer begrepet «organisasjonenes barn», og felles faktorer som
kjennetegner et liv med krysskulturell oppvekst.

Velkommen til en spennende seminardag på et stadig aktuelt tema!

 

Arrangementsgruppe:

Berit Dahl
Liv Kristin Brundtland,
Hildegun Sarita Selle
Ann-Helén Selle Opdal