Orientalismen

bookmark

Det uærlige blikket

lørdag 8. oktober 2011, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Vesten ønsker å betrakte resten av verden som usivilisert og eksotisk, hevdet Edward Said i sin bok Orientalismen fra 1978. Ved å framstille de andre som primitive og irrasjonelle legitimeres det samtidig at Vesten inntar rollen som oppdrager. Det er derfor man heller velger å snakke om enn til, og De andre framstilles som eksotisk naive bak slør og med spennende matvaner. Saids bok slo ned som en bombe i akademiske kretser og har nå klassikerstatus.
 

Berit Thorbjørnsrud er førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier i Oslo og har skrevet forord til den norske oversettelsen av Orientalismen. På Litteraturhuset snakker hun om boka som forandret så mye, og ser på tekstens gyldighet i dag. For, hvor mye er egentlig endret?