Oslo- en god by å bli eldre i?

Oslo- en god by å bli eldre i?

bookmark

Eldres samfunnsdeltakelse

mandag 10. desember 2018, kl. 14:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

Inngang: Gratis med påmelding

En aldersvennlig by er et inkluderende og tilgjengelig urbant miljø som fremmer aktiv og sunn aldring. Vi ønsker velkommen til fjerde del av en debattserie om utviklingen av Oslo som en aldersvennlig by.

Debatten arrangeres av Oslo kommune i samarbeid med OsloMet, og vi tar i denne omgang for oss et viktig tema – Om eldres samfunnsdeltakelse.

Vi spør:
– Hva er avgjørende for at eldre ønsker å stå lenger i arbeid?
– Hva vil eldre bruke tiden sin til når de ikke lenger er i arbeid og hvor motivert er de for frivillig arbeid?
– Hva betyr kultur for eldre? Trenger eldre særskilt tilrettelagte kulturtilbud?
– Hvordan kan frivillighet og kultur bidra til at eldre opplever å være samfunnsdeltakere?

Du møter: Moderatorene Kåre Hagen (OsloMet) og Odd Grann (ambassadør for Oslo aldersvennlig by), byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl (A), forskere fra NOVA, NIBR og AFI, leder av det sentrale eldrerådet i Oslo, prosjektleder for Oslo kommunes arbeid Nettverk og frivillighet, formidlingsleder fra Oslo Museum og en frivillig senior.

Påmelding her.

Arrangementet streames her.