Oslo- en god by å bli eldre i?

Oslo – en god by å bli eldre i?

bookmark

Boliger for en aldrende befolkning

torsdag 12. april 2018, kl. 14:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo kommune

Inngang: Gratis med påmelding

En aldersvennlig by er et inkluderende og tilgjengelig urbant miljø som fremmer aktiv og sunn aldring. Vi ønsker velkommen til andre del av en debattserie om utviklingen av Oslo som en aldersvennlig by.

Debatten arrangeres av Oslo kommune i samarbeid med OsloMet – storbyuniversitetet, og vi tar i denne omgang for oss en viktig del av eldres hverdag: boligen.

 

Vi spør:

– Hvilke forventninger vil eldre ha til boliger og boform?

– Hvordan skaper vi gode boliger som eldre føler seg trygge i?

– Hva innebærer det å skape aldersvennlige boliger i praksis?

– Tar man bare hensyn til de funksjonsfriske og kjøpesterke når boliger utvikles?

 

Du møter:

Moderator Kåre Hagen (leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet), forskere fra instituttene NOVA og NIBR, Byråd for eldre-, helse-, og arbeid Tone Tellevik Dahl (AP), leder av det Sentrale eldrerådet i Oslo, boligutviklere: Selvaag og USBL.

Neste debatt blir om transport – hold av 11. juni kl. 14-16! Ses på Litteraturhuset!

 

Påmelding: Oslo- en god by å bli eldre i?

Arrangementet streames her