Oslo internasjonale poesifestival: Poesi og naturvitenskap

bookmark

Samtaler | Debatter | Opplesninger | Performances | Konserter |

fredag 5. september 2014, kl. 19:00

Sal: Skram

Arrangør: Oslo internasjonale poesifestival

Inngang: Billett

I hvilken grad påvirker samtidens forskningsresultater poesien? Fører utvekslingen av informasjon mellom naturvitenskapen og humaniora til en mer helhetlig forståelse av hva det vil si å være menneske?

Kl. 19.00 Lydkomposisjon
Åpningssang ved Elfi Sverdrup (NO). Elfi Sverdrup har komponert to lyd – og performancesmykker spesielt laget i anledning Oslo Internasjonale Poesifestival.

Smykkene har utgangspunkt i dikt av sin far Harald Sverdrup. Smykkene har innebygde komposisjoner basert på rene dyre- og fuglelyder, og improvisasjon over tekst. Hvert smykke har sin lydkomposisjon. I tillegg presenterer Elfi Sverdrup lyd – og performancesmykker inspirert av forskjellige dyr og fugler hvor hvert smykke er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Inspirasjon er hentet fra fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder. Kanskje får du høre sensuelle toner fra gulsanger, glad svarttrostsang, hvalenes underlige undervannslyder, rop fra elg, ulv og gaupe, kosmiske undervannslyder fra fisk. Kortnebbgås akkompagnerer Elfis strupesangimprovisasjoner. Et av målene er å vise det nære slektskap til – og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen. Kommunikasjon er ikke bare ord, og kunnskap om natur skaper respekt.

kl. 19.15 Forelesning Økokritiske tendenser i nordisk samtidsdigtning
Elisabeth Friis
(DK) nærleser forfattere som Kristin Berget, Aasta Olivia Nordenhof og Katarina Frostenson.

Elisabeth Friis (DK) (1976) er universitetslektor ved Lunds universitet og kritiker. Friis har disputert to ganger. Hun har en magistergrad om fortolkningen av Orfeus-myten til og med den modernistiske poesien og en phd-avhandling med titlen Mytens æstetik som handler om Orfeus-motivet hos Gerard de Neval, Victor Segalen og Rainer Maria Rilke. Friis forsker fortsatt i poetiske former fra antikken til i dag. Hennes seneste bok handler om det erotiske formspråket i den arkaiske diktning mens hennes siste forskningsprosjekt handler om antromorfismer og det motsatte – i et bredt litteraturhistorisk perspektiv. Sammen med den forfatteren Ursula Andkjær Olsen redigerer hun det danske tidsskriftet Kritik.

kl. 20.00 Performanceforedrag om tid ved Kurt Johannessen (NO)
Om tid ser på dei tre tidene, fortid, notid og framtid. Den viser kvar tidene er i høve til kvarandre og korleis dei verkar inn på ein annan. Samstundes ser ein på kva form dei ulike tidene har, og kva retning dei har. Retninga og forma til notida er ikkje slik ein kanskje vanlegvis tenkjer om notida. Boka er skreve parallelt med boka ”Om potensial og energi” og dei utfyller einannan på mange vis

Kurt Johannessen (NO) (1960) er utdannet ved Vestlandske Kunstakademi i Bergen, samt i Reykjavík og London. Han begynte med tegning og grafikk og senere med skulptur i ulike materiale. Siden midten av 1980-årene har Johannessen vært en ledende performancekunstner og står bak mer enn 200 ulike performance produksjoner som er blitt vist i inn-og utland. Siden 1984 har Kurt Johannessen laget til sammen 70 bøker som i dag publiserer på eget forlag, Zeth Forlag. Kurt arbeider både visuelt og tekstbasert. De siste bøkene hans, «Om tid» og «Om potensial og energi», ble utgitt i april 2014.

kl. 21.00 Mestermøte
Programleder: Mette Karlsvik.
Deltakere:
Torild Wardenær (NO) (1951) er en norsk forfatter og lyriker. Hun debuterte i 1994 med diktsamlingen “I pionertiden” etterfulgt av åtte bemerkelsesverdige samlinger, den siste “Passord: Kairos” i 2013. Wardenær har også skrevet dramatikk, blant annet for Teater Ibsen (“Drømme-Kasper”) i 1999, og hun har skrevet en rekke essays og artikler. Hun har gjendiktet engelsk og amerikansk litteratur, blant annet en fyldig gjendiktning av den amerikanske poeten James Tate, og hun er selv gjendiktet til en rekke språk og publisert i USA og Frankrike. Hun har samarbeidet med musikere og billedkunstnere, senest i det omfattende landskapskunstprosjektet “Stavanger Europeisk Kulturby 2008″. Wardenær er cand. philol. i litteraturvitenskap og har også pedagogisk utdanning. Hun har undervist ved forfatterutdanningene i Bergen, Bø og Tromsø. Torild Wardenær har mottatt litterære priser, legater og stipend, blant annet Herman Wildenveys Poesipris, Halldis Moren Vesaas prisen og Doblougprisen i 2014. Hun har vært nominert til Brageprisen for bøkene “null komma to lux” (1995) og “psi” (2007).

Øyvind Rimbereid (NO) (1966) debuterte som forfattar med novellesamlinga “Det har begynt” i 1993. Han skreiv to prosabøker til før han debuterte som lyrkar. Og det er som lyrikar at mange kjenner og har gitt åtgaum til Rimbereid. Han var lenge forfattaranes forfattar – som poetanes poet, og som læraren for skriveelevar ved forfattarutdanninga i Bergen. Bergens-bladet “Vagant” skreiv, på leiarplass, dette: “Tanken om å skulle etterspørre en kulturelt enhetlig og avgrensbar norsk identitet fremstår i møte med Øyvind Rimbereids Solaris korrigert som en fantasme med forlorent preg – eller som en regressiv fantasi.” Sidan då har Rimbereid vore nominert til Nordisk Råds litteraturpris to gongar, og på den, og gjennom andre formidlingskanalar, vore mykje spreidd til lesarar Norden og verda rundt.

Tone Hødnebø (NO) (1962) er ein poet, gjendiktar og skrivelærar, som er, ved sida av sitt eige prisløna forfattarskap, særleg kjent for arbeidet med Emily Dickinsons lyrikk. «Lille, skitne hjerte» er blant diktsamlingane som Hødnebø har dikta etter Dickinson. Som skrivelærar, har Hødnebø utdanna forfattarar frå Skrivekunstakademiet i Hordaland, og Litterær Gestaltning i Göteborg. Trass i at ho er ein ettertrakta skrivelærar, har Hødnebø hegna om eigen skrivepraksis, og har, som ein av eit lite utval poetar, fått Garantiinntekt frå Staten. Ho har elles vore Festspeldiktar (Bergen), og fått prisar som Sult – og Doblougprisen.

For fullt program se oslopoesi.no her.

BILDE av Torild Wardenær