Oslo – prostitusjon og menneskehandel

bookmark

Europacafé

tirsdag 25. mars 2014, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Europabevegelsen og Europeisk Ungdom

Inngang: Gratis

Siste tirsdag i mars er det igjen europacafe på Litteraturhuset. Denne gang er det prostitusjon og menneskehandel som settes til debatt. Etter debatten inviterer vi til en sosial Europaquiz.

Som så mange andre samfunnsdebatter starter og slutter den norsk debatten om prostitusjon og menneskehandel med de prostituerte vi ser på gata i Oslo. Men problemet med prostitusjon og menneskehandel er internasjonalt, og har sin løsning gjennom internasjonalt samarbeid.

I EU raser debatten, og liberale Frankrike fikk sin sexkjøpslov før jul til stor debatt.

•Hva skjer i EU og internasjonalt?
•Hvordan påvirker det situasjonen i Norge?
•Hva kan evt. Norge gjøre for selv å påvirke situasjonen?

Ingeborg Senneset
, journalist i Aftenpostens debattredaksjon, har vært aktivt involvert i avisens populære artikkelserie om temaet, og forteller om erfaringene med dekningen av temaet.

Jan Austad er seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet med lang internasjonal erfaring på feltet, blant annet som rådgiver i EUs ekspertgruppe for arbeid mot menneskehandel og stifter av en internasjonal arbeidsgruppe mot menneskehandel i Interpol.

Synnøve Økland Jahnsen er ph.d stipendiat i sosiologi ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitet i Bergen, og forsker på menneskehandel og prostitusjon. For tiden i jobber hun i forskningsavdelingen på Politihøyskolen.

Kveldens møteleder er skribent og leder av Europabevegelsen i Oslo – Eirik Bergersen.

 

Europacafe starter kl 18:00 i Kjelleren på Litteraturhuset, 25. mars.

Kommer du? Si ifra på FACEBOOK.

Rekker du ikke frem til Litteraturhuset, kan du følge med på debatten direkte HER.
Du kan også delta debatten via twitter ved å bruke #europacafe.

***************************************************

Etter debattslutt ca kl 1930 ønsker vi velkommen til en lett og sosial Europaquiz kl 20-21.

Få deg noe å drikke og møte opp med spisset blyant kl 20.

Organisering av lag ordner vi på stedet rundt kafébordene.

Velkommen! 🙂