Oslos klimaveikart mot 2050

bookmark

Åpent innspillsmøte

onsdag 11. februar 2015, kl. 08:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Klima- og energiprogrammet, Oslo kommune

Inngang: Gratis

Klima- og energistrategi for Oslo er ute på høring, og miljøbyråd Guri Melby (V) inviterer til frokostmøte.

Klima- og energistrategi for Oslo gir et veikart som peker helt fram til en fossilfri by i 2050, og viser hvordan Oslo kan nå sine vedtatte klimamål. Analysene viser at selv om vi har gjort en stor innsats på klimasiden i Oslo, så peker utslippskurvene fortsatt feil vei. Framskrivningene viser at utslippene i byen vil øke hvis vi ikke iverksetter nye tiltak.

I arbeidet med strategien har Oslo kommune involvert 40 virksomheter fra næringsliv, stat og kommune. Gjennom halvannet år har aktørene diskutert retningen på utviklingen og veien videre mot 2030 og 2050 for transportsektoren, byggsektoren, sektor for ressursutnyttelse og sektor for energiproduksjon og distribusjon. I arbeidet med strategien har det også blitt lagt stor vekt på spørsmål som går på tvers av sektorene.

Klima- og energistrategien ligger nå ute til høring på kommunens nettsider, og vi inviterer alle som ønsker til å komme med innspill før strategien skal behandles i byrådet. På møtet ønsker vi å belyse de viktigste utfordringene byen står overfor i årene framover for å gjennomføre det grønne skiftet, og inviterer engasjerte aktører i Oslo til å komme med innspill.

Gratis – påmelding ved epost til postmottak@ene.oslo.kommune.no innen 6. februar.

Strategien finner du her.

PROGRAM:
8.00 – Frokost servering
8.10 – Velkommen, Guri Melby (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo
Klima- og energistrategi for Oslo, Silja Bjerke Vestre, direktør i Klima- og energiprogrammet
Innspill fra Miljøagentene v/ Eliah
Innspill fra Naturvernforbundet v/ Lars Haltbrekken, leder
Innspill fra Natur og Ungdom v/Arnstein Vestre, leder
Innspill fra Zero v/ Marius Holm, leder
Innspill fra NHO v/Nina Solli, Regiondirektør – NHO Oslo og Akershus
Innspill fra LO v/ Kenneth Sandmo, Avdelingsnestleder – Næringspolitisk avdeling
Innspill fra BI v/Atle Midttun, professor – Institutt for innovasjon og økonomisk organisering
Åpent for innspill fra salen
Avslutning, Guri Melby
10.00 – Møtet slutter