Overdreven bruk av isolasjon i norske fengsler?

bookmark

Frokostmøte

mandag 10. september 2012, kl. 08:15

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk senter for menneskerettigheter

Inngang: Gratis

Nasjonal Institusjon (NI) ved Norsk senter for menneskerettigheter inviterer til et frokostseminar for lansering av vår temarapport:

"Bruk av isolasjon i fengsel – norsk lov og praksis i et menneskerettslig perspektiv"

NI har valgt å utrede dette temaet på bakgrunn av kritikk fra internasjonale overvåkingsorganer, de alvorlige helsemessige konsekvensene isolasjon kan ha for den enkelte fange, og en bekymring over manglende fokus på dette temaet fra politiske myndigheters side. I rapporten, som omhandler fengselsbesluttet isolasjon, har NI
identifisert flere sider ved norsk regelverk og praksis som gir rom for bekymring i et menneskerettslig perspektiv.

På seminaret vil NIs hovedfunn bli presentert, etterfulgt av en paneldebatt. Paneldeltakerne er:
Marianne Vollan, ekspedisjonssjef Kriminalomsorgsavd ., Justis- og beredskapsdept.
Are Høidal, fengselsdirektør Halden fengsel
Thomas Horn, forsker og medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg
Eivind Sveum Brattegard, kontorsjef hos Sivilombudsmannen
Johannes F. Nilsen, faglig utreder og seniorkonsulent Nasjonal Institusjon

Det legges opp til enkel frokostservering.

Av hensyn til matbestillinger ber vi om påmelding innen torsdag 6. september per e-post til j.f.nilsen@nchr.uio.no  

Vi håper på en bred og konstruktiv debatt, og håper ansatte i Kriminalomsorgen, innsatte og øvrige interesserte har anledning til å delta.

Vel møtt!