Overvåkningssamfunnet 2.0Foto: pexels.com

Overvåkningssamfunnet 2.0

bookmark

Hvem bryr seg?

tirsdag 21. mai 2019, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Politihøgskolen

Inngang: Gratis

Lever vi i et overvåkningssamfunn? Bør vi være bekymret? Sentrale stemmer fra overvåkningsdebatten møtes for å ta et overordnet blikk på samfunnsutviklingen.

I kjølvannet av beskyldninger om utestemme og flisespikkeri i forbindelse med forslaget om ny etterretningslov utfordrer vi sentrale deltakere i overvåkingsdebatten til å snakke med hverandre i stedet for mot hverandre. Hva mener de egentlig når de snakker om overvåkning? Spiller det noen rolle om man kaller det overvåkning, tilrettelagt innhenting eller etterretning? Og hva er egentlig forskjellen mellom masseovervåking og målrettet overvåking? Er vi på vei mot et overvåkingssamfunn og er det i så fall et problem?

Forskerne Heidi Mork Lomell og Guro Flinterud ved Politihøgskolen har nylig gjennomført en studie hvor de kartlegger sentrale aktørers holdninger til overvåkning. Debatten innledes med presentasjon av funn fra studien.

Blant deltakerne er analysesjef i PST Jon Fitje Hoffmann, advokat Jon Wessel-Aas, Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge og Sofie Nystrøm fra Etterretningstjenesten.