Overvekt og fedme:

bookmark

vår største folkehelseutfordring?

tirsdag 26. mai 2015, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Landsforeningen for overvektige

Inngang: Gratis

Overvekt har blitt den nye folkesykdommen i store deler av verden. I dag regnes en million nordmenn som overvektige, og blant disse finner vi over 100 000 sykelig overvektige (KMI på 35 eller mer). Særlig bekymringsfullt er økningen i overvekt blant barn og unge. Ifølge tall fra Helsedirektoratet fra 2012, har 16 prosent av norske åtteåringer overvekt eller fedme i 2012. For 15-åringer er andelen 16-17 prosent. Tidsseriedata fra 70-tallet og frem til 2000-tallet viser en markant økning i overvekt og fedme, i alle aldersgrupper. Overvekt er en av vår tids største helseutfordringer.

Hvordan møter vi som samfunn denne utviklingen? Med flere pekefingre og holdningskampanjer? Eller må vi bruke aktive virkemidler som avgifter, forbud og mer pålagt fysisk aktivitet i skolen? Har politikerne riktig verktøy i verktøykassen? Hva med folkehelsemeldingen, har den svaret?

Landsforeningen for overvektige inviterer til årets viktigste morgenseminar 26. mai på Litteraturhuset for å drøfte disse temaene.
Innledere:
Jørgen Foss, leder i Landsforeningen for overvektige
Kjetil Kjenseth, stortingsrepresentant for Venstre og saksordfører for folkehelsemeldingen
Ruth Grung, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet, Helse- og omsorgskomitéen
Kristin Ørmen Johnsen, stortingsrepresentant Høyre, Helse- og omsorgskomitéen
Jøran Hjelmesæth, leder Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo
Bjørnar Algot, generalsekretær i Diabetesforbundet

Debatten ledes av Aslak Bonde. Det vil bli rikelig med tid til spørsmål og debatt.

Frokost serveres fra 08.30.
Påmelding her

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det serveres frokost.