På flukt: Utdanningens rolle

bookmark

Hvordan er det å være flyktning i møte med det norske utdanningssystemet?

tirsdag 15. mars 2016, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Det utdanningsvitenskaplige fakultet, Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Seminaret vil ta opp ulike forhold knyttet til det å være flyktning i møte med det norske utdanningssystemet basert på forskning ved Det utdanningsvitenskaplige fakultet.

Temaer som vil bli diskutert er:
– Mange flyktninger er høyt motivert for høyere utdanning, men mislykkes likevel ofte. Skyldes dette at utdanningstilbudene og støttestrukturene ikke er tilpasset de behov flyktninger har, eller forståelsen av den situasjon de befinner seg i?
– Hvilke personlige historier er unge i den norske skolen med flyktningebakgrunn bærere av, og hvilke tanker har de om fortid, nåtid og fremtid?
– Hva sier vår forskning om avstand mellom intensjon og realitet i utdanningsprogrammer for flyktninger i Norge? Hvordan kan denne avstanden overkommes?
– Hvilke språklige, kulturelle og religiøse erfaringer har nyankomne med seg, og hvilke muligheter får de til å bygge på og videreutvikle disse i møte med norsk skole?

Velkommen til seminar hvor utdanningsvitenskapen tar diskusjonen.

Joke Dewilde, postdoktor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, gjennomfører prosjektet ‘Flerspråklige elever som skrivere på skolen og på fritiden’
Peter Maassen, professor, Institutt for pedagogikk, leder for prosjekt ‘Høyere utdanning og flyktninger’
Juhar Yasin Abamosa, tidligere masterstudent ved Institutt for pedagogikk. Abamosa har flyktningebakgrunn og har skrevet masteroppgaven «Refugees’ Path to Higher Education in a Host Country: Opportunities and Challenges. A Qualitative Study from Norway»
Ola Erstad, professor/instituttleder, Institutt for pedagogikk, leder av prosjektet ‘Barn og unges læringsløp i Groruddalen’