På randen av katastrofe

På randen av katastrofe

bookmark

Hvordan unngå atomkrig og en økende atomopprustning?

mandag 24. oktober 2022, kl. 18:30 til kl. 21:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Nei til atomvåpen

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

Det er krig i Europa og en stadig mer presset Putin truer nå med å ta i bruk atomvåpen.

Samtidig øker spenningen i Asia og vi ser konturene av en rekke andre kriser som kan bidra til uro og destabilisering fremover.

Kan vi møte disse truslene og ruste ned, eller er vi nå fanget i en spiral med stadig eskalering og økende fare for bruk av atomvåpen? Hvordan skaper vi et klima for fred?

På FN-dagen 24. oktober skal de to fredsforskerne Sverre Lodgaard fra NUPI og Stein Tønneson fra PRIO presentere noen av sine tanker om dette. Sammen med et panel bestående av russlandforsker Julie Wilhelmsen, skribent Linn Stalsberg og Alexander Harang fra styret i Nei til Atomvåpen skal de tenke høyt om hvorvidt det finnes veier ut av krisen.

Sverre Lodgaard er statsviter med ekspertise innenfor geopolitikk, Midtøsten, iransk utenrikspolitikk, kontroll med og nedrustning av atomvåpen og Irans og Nord-Koreas atomprogrammer. Lodgaard var direktør for NUPI i perioden 1997–2007.

Stein Tønnesson er en forskningprofessor ved PRIO med fokus på Sørøst-Asia og Øst-Asia. Hans forskning og undervisning har omfattet tema som Vietnamkrigen, nasjonal identitet i Sørøst-Asia og konflikten om Sør-Kina-havet. Han har også vært opptatt av revolusjoner, global historie, globalisering og norsk idrettshistorie.

Julie Wilhelmsen er seniorforsker på NUPI og arbeider der med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, radikalisering av islam i Eurasia og kritiske sikkerhetsstudier. Hun har en doktorgrad i statsvitenskap.

Alexander Harang er leder av Politisk Utvalg i Nei til Atomvåpen og Styreleder for Internasjonal Fred og Forståelse. Han har siden 2020 undervist i det egenutviklede universitetsfaget «Humanism and Peace» i Finland og USA.

Lars Egeland er politisk aktiv i SV, styreleder i Nei til Atomvåpen og ordstyrer for denne panelsamtalen.

Linn Stalsberg er en norsk sakprosaforfatter, skribent og journalist. Hun er fast kommentator i Dagsavisen og Agenda Magasin, og har skrevet flere tekster om militarisme, militærnekt og våpenindustrien i forbindelse med krigen i Ukraina. Stalsberg jobber nå med en bok som tar for seg prinsipper for fred.