På sporet av den tapte samtid

bookmark

Seminar og boklansering

onsdag 29. april 2009, kl. 11:00

Sal: Skram

Inngang: Billett

Norske kulturhistoriske museer har tradisjonelt sett det som sin oppgave å forvalte den nasjonale kulturarven, trygt forankret i det romantiske bildet av ’vår gamle bondekultur’.

Den siste generasjonen er det allikevel tatt en rekke initiativer for å rette oppmerksomheten mot framveksten av det moderne samfunnet, og en ny forståelse av vår egen tid. Dette arbeidet har siden årtusenskiftet fått en ny giv gjennom museumsreformen, som har oppfordret til å søke etter nye samfunnsroller.

I 2005 tok Norsk kulturråd initiativ til prosjektet På sporet av den tapte samtid. Femten museer har her samarbeidet gjennom tre år med et bredt spekter av temaer som alle utfordrer etablerte praksiser og fortellinger. Nå foreligger den samlede publikasjonen fra dette arbeidet.

Lanseringsseminaret vil presentere enkelte resultater fra prosjektet, men også forsøke å gi et bidrag til den videre utviklingen av arbeidet med samtid i museene.

Kl 11:00    Velkommen v/ direktør Ågot Gammersvik, Maihaugen

Kl 11:10    Presentasjon av prosjekt og bok v/ professor Odd Are Berkaak, UiO

Kl 11:35    Presentasjoner av kapitler/delprosjekter:

Om lydarven v/ avdelingsleder Hans Philip Einarsson, Oslo museum

Nettmøter v/ etnolog Nina Bratland, Norsk telemuseum

Tatermuseet v/ konservator Mari Møystad, Glomdalsmuseet

Hjemfallsinstituttet v/ forskningsleder Elisabeth Bjørsvik, Norsk vasskraft- og industristadmuseum

Kl 12:15    ”Samtidsruinar” v/forfatter Marit Eikemo, festivalleder, Litteratursymposiet i Odda

Kl 12:45    Lunsj
                   Film: Omni Meum Mecum Porto – alt mitt bærer jeg med meg

Kl 13:15    Paneldebatt:

Audun Eckhoff, direktør Nasjonalmuseet
Randi Ertesvåg, avdelingsdirektør ABM-utvikling
Ole Jacob Bull, direktør Norsk kulturråd
Helge Rønning, professor UiO
Gro Hagemann, professor UiO

Kl 14:30    Avslutning v/ Ågot Gammersvik