På tide å sette pris på naturen? 1Foto: © Bjørn Rørslett / NN / Samfoto

På tide å sette pris på naturen?

bookmark

torsdag 17. juni 2021, kl. 13:00 til kl. 15:00

Sal: Digitalt

Arrangør: Den norske turistforening og WWF Verdens naturforbund

Inngang: Gratis, digitalt

Natur bygges ned bit for bit. I Norge er det godkjente planer for utbygging av områder som til sammen er større enn gamle Vestfold fylke. Arealendringer er den viktigste trusselen mot truede arter og naturtyper. Vi er vant til økonomiske virkemidler for å begrense klimautslipp – er det på tide å tenke på samme måte også når det gjelder natur?

Stadig flere har tatt til orde for å sette en pris på naturen for å begrense nedbygging – blant dem forskere, miljøvernere og tre offentlige utvalg. Men forslaget reiser en lang rekke spørsmål, både prinsipielt og praktisk.

17. juni inviterer Den Norske Turistforening og WWF Verdens naturfond til webinar med panelsamtale.

Bør Norge innføre en naturavgift?

Hvordan kan en slik avgift se ut – og hvordan kan den eventuelt bli innført? Vi ber om svar fra forskere, naturvernere, politikere og næringsliv.

Program:

Nedbygging av natur, og konsekvenser for naturmangfold og økosystemer.

Vigdis Vandvik, professor i økologi ved Universitetet i Bergen.

Hyttebygging: Et eksempel på bit for bit-utbygging med stor effekt til sammen.

Marianne Singsaas, forskergruppeleder for «Grønn Omstilling», Telemarksforsking.

«Norge mot 2025» er tredje norske offentlige utredning som anbefaler naturavgift. Hvorfor?

Katinka Holtsmark, postdoktor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Prisen på å bygge ned natur bør tilsvare kostnaden ved å restaurere like mye natur.

Karoline Andaur, generalsekretær WWF Verdens naturfond

Pause 5 min

Aktørperspektiver:

Friluftslivet: Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær Den norske Turistforening

Kommunene: Hans Martin Enger, varaordfører Nordre Follo kommune – som har satt mål om å bli arealnøytral

Næringslivet: John Sverre Rønnevik, fagsjef for ytre miljø, Asplan Viak.

Politikersamtale:

Mani Hussaini, stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Akershus.

Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre.

Møteleder Jon Bjartnes, politikkansvarlig i WWF Verdens naturfond.

Arrangementet strømmes her.